Om Pantolin

Paula Pantolin biografi

Jag är Paula, grundare av det svenska smyckemärket Pantolin. Mina stora förebilder inom konsten är min mormor, som var textil formgivare och couture designer och min mamma som är fri konstnär. Jag brukade som barn sitta på golvet i ateljén djupt försjunken i mitt skissblock medan min mamma målade. Jag visste tidigt att konsten skulle bli mitt val i livet.

Efter 10 års studier som resulterade i en kandidat examen i fri konst och en magister examen i silversmide och smyckedesign bestämde jag mig 2006 för att starta mitt
företag. Hållbarhet är en viktig del av Pantolins DNA, av det skälet arbetar vi enbart med spårbara stenar och återvunna kontrollerade metaller.

Som en födelsedagspresent inför 10-års jubileet lanserade jag även systermärket La Maison Bagatelle, med välgjorda smycken i en lägre prisklass. Besök La Maison Bagatelle på www.lamaisonbagatelle.com.

Värderingar och material

Vi samarbetar enbart med leverantörer med goda och etiska arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Vi tar också ansvar genom att välja ädelstenar från certifierade gruvor.
På Pantolin försöker vi utnyttja återvunnet material i största möjliga mån, genom att smälta gamla smycken och skapa nya. Legeringen i alla våra smycken är testade i laboratorium och är fria från tungmetaller såsom bly, nickel och kadmium.

Layered gold necklaces
Gold and silver bracelets

Kontakta oss

Sälj Sverige:

Catarina Glent Erlandsson

+46(0)705 351 522 

catarina@pantolin.com 

hello@pantolin.com
 +46(0)708 255 415

Besök vårt systermärke

Press kontakt

Spoil Concept PR

Sturegatan 34, 114 36 Stockholm
semra.dedic@spoilconcept.se

 +46(0)708 975 112